Baldwin Filters

Afrika
Baldwin Filters South Africa
Tel.: 021 556 4730
Fax: 021 556 4702
E-Mail: africa@baldwinfilter.com


Australien und Neuseeland
Baldwin Filters Australia, Pty. Ltd.
Tel.: 61-3-9353-7300
Fax: 61-3-9353-7303
E-Mail: australia-newzealand@baldwinfilter.com
Mittel- und Südamerika
Baldwin Filters
Tel.: 305-278-2855
Fax: 786-242-2577
E-Mail: latinamerica@baldwinfilter.com

China
Baldwin Filters
Tel.: 86-536-8656108
Fax: 86-536-8656108
E-Mail: china@baldwinfilter.com

EUROPA
Baldwin Filters N.V.
Tel.: 32-3-328-18-88
Fax: 32-3-328-18-99
E-Mail: europe@baldwinfilter.com

MEXIKO
Filtros Baldwin de Mexico, S. de R. L. de C. V.
Tel.: 52 (442) 227 3400
Fax: 52 (442) 227 3427
E-Mail: mexico@baldwinfilter.com

Mittlerer Osten
Baldwin Filters
Tel.: 308-234-9500
Fax: 308-237-9769
E-Mail: middleeast@baldwinfilter.com

Marokko
Baldwin Filters Morocco
Tel.: 212 22 70 00 25
Fax: 212 22 70 00 28
E-Mail: morocco@baldwinfilter.com

Russische Föderation
Baldwin Filters
Tel.: 308-237-9749
Fax: 308-237-9769
E-Mail: russia@baldwinfilter.com

Südostasien/Pazifikraum
Baldwin Filters
Tel.: 65-6382-6619
Fax: 65-6382-6182
E-Mail: southeastasia@baldwinfilter.com

Großbritannien und Irland
Baldwin Filters Ltd.
Tel.: 44-1268-888170
Fax: 44-1268-546110
E-Mail: uk-ireland@baldwinfilter.com